Aktualności

Aktualności Oddziałów

Ograniczenie dostępności sali obsługi klientów w delegaturze w Nowym Targu

21-08-2020

W trosce o Państwa bezpieczeństwo od 21 sierpnia 2020 r. do odwołania zwiększamy ograniczenia w bezpośrednich kontaktach w sali obsługi klientów w delegaturze Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego w Nowym Targu. 

 

Skrzynka podawcza:

Do Państwa dyspozycji przygotowana została skrzynka podawcza w budynku przy ul. Jana Kazimierza 22, przed wejściem do Sali Obsługi Klienta.

Prosimy o pozostawienie niezbędnej dokumentacji w skrzynce podawczej. Odpowiedź zostanie przekazana drogą pocztową na wskazany adres.

Poniżej przedstawiamy formy kontaktu w przypadku konkretnych usług.

 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jeśli chcesz wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) prześlij wniosek mailem:

 • ekuz@nfz.gov.pl, bądź poprzez ePUAP (Identyfikator adresata: 3bdy2cb654) – dla kart turystycznych
 •  - karty w związku z wykonywaniem pracy

Wpisz na wniosku adres, pod który odeślemy Ci kartę.

Wniosek o EKUZ możesz złożyć też przez swoje Internetowe Konto Pacjenta

Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ

Jeżeli potrzebujesz Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ prześlij wniosek na adres 

 

Wnioski Unijne

Wniosek o wydanie formularza S1 wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres 

Zagraniczny formularz np. S1 podlegający rejestracji w NFZ wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres 

Leczenie planowane na podstawie przepisów o koordynacji

Wniosek o zgodę na leczenie planowane poza terytorium kraju wyślij pocztą.

Wniosek o wydanie formularza S2, w sytuacji gdy uzyskałeś zgodę Prezesa NFZ/Dyrektora OW NFZ, wyślij pocztą lub pocztą e-mail na adres UErefundacja@nfz-krakow.pl

Jeśli masz pytania dotyczące karty EKUZ, Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ lub innych formularzy UE, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07.

 

Zaopatrzenie wyroby medyczne

Jak uzyskać refundowany wyrób medyczny

Jeśli chcesz potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, w pilnych sytuacjach prześlij zlecenie lekarskie (w formie skanu lub zdjęcia) na adres e-mail: 

Można również złożyć zlecenie lekarskie w skrzynce podawczej zlokalizowanej w delegaturze lub przesłać drogą korespondencyjną na adres:

 • Delegatura MOW NFZ w Nowym Targu
  ul. Jana Kazimierza 22
  34-400 Nowy Targ

Potwierdzone zlecenia będą bezzwłocznie odsyłane na wskazany adres pacjenta.

Jeśli masz pytania dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07

 

Dobrowolne ubezpieczenie

Jak ubezpieczyć się dobrowolnie. Pobierz wniosek

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego możesz wysłać pocztą lub elektronicznie przez ePUAP, więcej informacji można uzyskać pod adresem email: kancelaria@nfz-krakow.pl

Jeśli masz pytania dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07

 

Leczenie uzdrowiskowe

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe są załatwiane online lub korespondencyjnie oraz mailowo (uzdrowiska@nfz-krakow.pl)

Ze względu na ochronę danych osobowych, szczegółowe odpowiedzi na zapytania przesyłane drogą elektroniczną mogą być udzielane jedynie poprzez przesłanie zapytania za pomocą e-PUAP, a nie ze "zwykłego" adresu email.

Oryginał skierowania do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij listem poleconym na adres:

 • Delegatura MOW NFZ w Nowym Targu,
  ul. Jana Kazimierza 22
  33-300 Nowy Targ

lub

 • Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego MOW NFZ
  ul. Wadowicka 8 W
  30-415 Kraków.

Skany skierowań nie są rozpatrywane i nie należy ich nadsyłać.

Jeśli masz pytania dotyczące wyjazdu do sanatorium, zadzwoń: 18 264 63 06 i 18 264 63 07

 

Skargi

Obecnie nie ma możliwości złożenia skargi do protokołu w ramach osobistej rozmowy z pracownikiem Działu skarg i wniosków.

Skargi można przesłać:

 • pocztą tradycyjną na adres Małopolskiego Oddziału NFZ w Krakowie ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków
 • faksem: 12 29 88 320
 • za pośrednictwem platformy ePUAP

Natomiast w sprawach pilnych, których nie można załatwić elektronicznie lub korespondencyjnie, wymagających szybkiej reakcji, prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: dsiw@nfz-krakow.pl.

W razie dokonania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostało opatrzone podpisem elektronicznym, prosimy o:

 • wskazanie imienia, nazwiska (nazwy), adresu wnoszącego, numeru telefonu kontaktowego
 • podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie placówki, której dotyczy zgłoszenie (nazwa, adres)
 • precyzyjny opis zdarzenia/sprawy.

Jest to niezbędne do sprawnego załatwienia zgłoszonej sprawy.

 

Konieczne informacje uzyskacie Państwo również pod numerem Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 lub bezpośrednio w delegaturze MOW NFZ w Nowym Targu – tel. 18 264 63 06 i 18 264 63 07.

Wszystkie aktualności