Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

O Narodowym Funduszu Zdrowia łatwym językiem

Co to jest Narodowy Fundusz Zdrowia

Co to jest Narodowy Fundusz Zdrowia

Jesteśmy instytucją publiczną. Oznacza to, że wykonujemy zadania, które zleca nam rząd (Ministerstwo Zdrowia), na rzecz wszystkich Polaków i nie robimy tego dla zysku. Zajmujemy się zdrowiem Polaków. Większość naszych zadań dotyczy rozliczania kosztów leczenia.

Mamy 16 oddziałów, po jednym w każdym mieście wojewódzkim, oraz siedzibę główną w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 26/30.

Siedziba główna Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego znajduje się pod adresem: ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź a Sala Obsługi Klientów mieści się w Łodzi przy ul. Targowej 35.

W ramach ŁOW NFZ funkcjonują również trzy delegatury:

 • w Skierniewicach przy ul. Jagiellońskiej 29
 • w Sieradzu Jana Pawła II 3 oraz
 • w Piotrkowie Trybunalskim przy al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej)

 

Kto u nas zarządza

Naszą pracą kieruje prezes przy pomocy trzech zastępców. W niektórych sytuacjach korzysta on z opinii Rady Funduszu. Prezesa i Radę powołuje Minister Zdrowia.

 

Czym się zajmujemy

Polacy płacą składki na ubezpieczenie zdrowotne, a my nimi zarządzamy. Nie mamy swoich placówek medycznych, dlatego podpisujemy umowy na leczenie z zewnętrznymi szpitalami, przychodniami czy uzdrowiskami. Następnie przekazujemy im pieniądze na leczenie Polaków. Placówki medyczne wykonują też wiele innych zadań: badają, ratują życie, odbierają porody.

Część składki zdrowotnej przekazujemy na niektóre leki, żeby były tańsze i bardziej dostępne. Również na zakup wyrobów medycznych, czyli na przykład aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, wózków inwalidzkich, różnego rodzaju protez, pieluchomajtek.

Dbamy, żeby pacjenci byli zadowoleni z wizyt w placówkach medycznych. Dlatego sprawdzamy, czy wykonują one dobrze swoją pracę. Czy można się do nich dostać bez przeszkód. Te placówki nazywamy świadczeniodawcami, leczenie świadczeniem, a pacjentów świadczeniobiorcami.

Zajmujemy się także profilaktyką zdrowotną, czyli dbamy o to, by Polacy byli zdrowi. Doradzamy im, co robić, żeby nie chorować. Zachęcamy do badań, szczepień i zdrowego stylu życia.

Wyjaśniamy, co jeść i jakie ćwiczenia wykonywać, a także jak wypoczywać, żeby żyć długo i w zdrowiu.

 

Kiedy możesz leczyć się bezpłatnie

Możesz leczyć się bezpłatnie, jeśli jesteś ubezpieczony, czyli płacisz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Osoby pracujące płacą je obowiązkowo. W Polsce jest także wiele osób, które mogą bezpłatnie się leczyć, chociaż nie płacą składek zdrowotnych. Są to na przykład dzieci lub niektórzy bezrobotni. Ich leczenie jest opłacane ze składek osób pracujących.

Jeśli zastanawiasz się, czy możesz bezpłatnie się leczyć, sprawdzisz to u nas. Prowadzimy listę osób ubezpieczonych. Jeśli ktoś nie ma prawa do bezpłatnego leczenia, a chce się leczyć, musi się ubezpieczyć dobrowolnie i sam płacić składki. Wniosek o ubezpieczenie dobrowolne składa się u nas.

 

Jakie są formy bezpłatnej opieki medycznej

W Polsce są różne formy bezpłatnej opieki medycznej. Możesz skorzystać z pomocy między innymi:

 • lekarza pierwszego kontaktu, nazywanego też lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej albo w skrócie lekarzem POZ
 • lekarza specjalisty, na przykład dermatologa, ortopedy; lekarz specjalista nazywany jest też lekarzem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo w skrócie lekarzem AOS
 • pielęgniarki, położnej, rehabilitanta, stomatologa
 • szpitala
 • uzdrowiska (sanatorium).

Niektóre osoby dostają skierowanie na leczenie w uzdrowisku. Zwracają się wtedy do nas, żeby móc tam pojechać i poprawić swoje zdrowie.

Wydajemy również specjalne karty EKUZ. Dzięki nim Polacy, którzy wyjeżdżają do większości krajów w Europie i nagle tam zachorują, mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną. W wyjątkowych sytuacjach Polacy mogą zaplanować leczenie za granicą i otrzymać od nas zwrot pieniędzy, jakie wydali. W takim przypadku prezes Funduszu musi wyrazić zgodę.

 

Jak możesz się z nami skontaktować

Skontaktować się z nami możesz w następujący sposób:

 • przyjść do nas osobiście na Salę Obsługi Klienta przy ul. Targowej 35 w Łodzi

bądź do jednej z delegatur

 • napisać pismo na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58
90-032 Łódź

 • wysłać e-mail na adres: kancelaria@nfz-lodz.pl
 • przesłać pismo poprzez ePUAP: /g2s1or6i3h/SkrytkaESP
 • zadzwonić na Telefoniczną Informację Pacjenta. Działa cały czas, również w nocy i dni wolne od pracy. Jej numer to: 800 190 590.

 

Czy jesteśmy dostępni dla osób ze szczególnymi potrzebami

Wiemy, że nasi klienci i pracownicy mogą mieć różne potrzeby. Staramy się je najpierw zrozumieć, a później dostosować się do nich. Część zasad dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami już spełniliśmy.

W budynku mieszczącym się przy ul. Targowej 35:

 • są windy i podjazdy dla osób na wózku
 • jest pętla indukcyjna
 • można poruszać się z psem przewodnikiem
 • na parkingu jest miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
 • posiadamy pokój ciszy dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

W delegaturze w Skierniewicach:

 • zapewniliśmy dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
 • znajduje się punkt obsługi Klientów zlokalizowany przy głównym ciągu komunikacyjnym
 • zapewniliśmy obsługę osób głuchych
 • zapewniliśmy toaletę dla osób z niepełnosprawnościami
 • kontrast pomiędzy obszernymi powierzchniami, podłogą a ścianami

 

W delegaturze w Sieradzu:

 • zapewniliśmy dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • zapewniliśmy wejście do budynku  dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • zapewniliśmy punkt obsługi Klientów zlokalizowany przy głównym ciągu komunikacyjnym
 • stanowiska obsługi Klientów dostosowane są do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • zapewniliśmy toaletę dla osób z niepełnosprawnościami

W delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim:

 • zapewniliśmy dostęp alternatywny dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością
 • stanowiska obsługi Klientów dostosowane są do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • zapewniliśmy kontrast pomiędzy podłogą a ścianami

Nad niektórymi rozwiązaniami jeszcze pracujemy. Jeśli jednak widzisz bariery, które utrudniają Ci załatwienie sprawy u nas, daj znać. Zrobimy wszystko, żeby to zmienić.

Adres e-mail do naszego koordynatora dostępności to: dostepnosc@nfz-lodz.pl.

Nr telefonu: 42 275 40 29

Źródło: Wydział Obsługi Klientów ŁOW NFZ