Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ZP/ŁOW NFZ/1/2019 - udzielenie zamówienia

07-05-2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przetarg nieograniczony na: „Zakup i dostawę zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor ŁOW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 07.05.2019 14:58
Aktualizacja informacji: 12.06.2019 09:33
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności