Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - ZP/ŁOW NFZ/2/2019 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18-06-2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) przetarg nieograniczony na: „Połączenie lokalizacji Łódzkiego i Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ łączem światłowodowym 10GbE przez okres 36 miesięcy”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor ŁOW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 18.06.2019 15:30
Aktualizacja informacji: 01.08.2019 10:56
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności