Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne - Łódzki Oddział Wojewódzki

Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz-lodz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - WPOG-IV.261.209.2018 - wybór najkorzystniejszej oferty

19-12-2018

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: “świadczenie na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ usługi w zakresie udzielania informacji telefonicznej”.

 

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Z-ca Dyrektora Łódzkiego OW NFZ Ds. Ekonomiczno - Finansowych
Publikujący informację: Magdalena Góralczyk
Publikacja informacji: 19.12.2018 14:34
Aktualizacja informacji: 28.12.2018 12:40
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności