Biuletyn Informacji Publicznej Łódzkiego OW NFZ

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - WPOG-IV.261.5.2017/2018 - wybór najkorzystniejszej oferty

10-01-2018

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: „DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH W ROKU 2018”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

Podmiot publikujący: ŁOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor ŁOW NFZ
Publikujący informację: Anna Leder
Publikacja informacji: 10.01.2018 14:38
Aktualizacja informacji: 24.01.2018 13:55
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności