Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Plany postępowań

Plany postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 2020 roku

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Usługi transmisji danych  Usługi Przetarg nieograniczony 157 000,00 zł I kwartał 2020
2. Sprzątanie pomieszczeń Usługi Przetarg nieograniczony 492 000,00 zł I kwartał 2020
3. Remont pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych w Chełmie Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 150 000,00 zł I kwartał 2020
4. Wyposażenie Centrum Usług Wspólnych w chełmie w system drukująco-kopertujący Dostawy Przetarg nieograniczony 1 110 000,00 zł I kwartał 2020
5. Modernizacja sieci LAN Dostawy Przetarg nieograniczony 515 000,00 zł II kwartał 2020
6. Wsparcie serwisowe na urządzenia sieciowe Fortinet Usługi Przetarg nieograniczony 240 000,00 zł II kwartał 2020
7. Ochrona osób i mienia Usługi Procedura w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne 764 000,00 zł II kwartał 2020
8. Zakup energii elektrycznej Dostawy Przetarg nieograniczony 357 000,00 zł III kwartał 2020
9. Usługi pocztowe Usługi Procedura w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne 2 600 000,00 zł III kwartał 2020 

Plany postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2019 roku Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Modernizacja infrastruktury komputerowej Dostawy Przetarg nieograniczony 380 000,00 zł I kwartał 2019
2. Usługi transmisji danych, łącze podstawowe Usługi Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł I kwartał 2019
3. Zakup biblioteki taśmowej Dostawy Przetarg nieograniczony 617 000,00 zł I kwartał 2019
4. Zakup paliwa do samochodów słuzbowych Dostawy Przetarg nieograniczony 180 000,00 zł II kwartał 2019
5. Usługi transmisji danych, łącze zapasowe  Usługi Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł III kwartał 2019

Plany postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 roku Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

L.p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Ocena celowości leczenia uzdrowiskowego Usługi Przetarg nieograniczony 288 000,00 zł I kwartał 2018
2. Sprzątanie pomieszczeń Usługi Zapytanie o cenę 600 000,00 zł I kwartał 2018
3. Ochrona osób i mienia Usługi Procedura w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne 540 000,00 zł I kwartał 2018
4. Rozbudowa środowiska serwerów blade (x86) Dostawy Przetarg nieograniczony 311 000,00 zł I kwartał 2018
5. Modernizacja infrastruktury komputerowej Dostawy Przetarg nieograniczony 180 800,00 zł I kwartał 2018
6. Zakup 2 samochodów  Dostawy Przetarg nieograniczony 215 000,00 zł II kwartał 2018 
7. Rozbudowa przestrzeni dyskowej dla partycji typu AIX serwera zapasowego  Dostawy Przetarg nieograniczony 224 000,00 zł II kwartał 2018 
8. Modernizacja środowiska pamięci masowych Dostawy Przetarg nieograniczony 682 500,00 zł II kwartał 2018 
9. Modernizacja sieci LAN Dostawy Przetarg nieograniczony 893 000,00 zł II kwartał 2018 
10. Zakup energii elektrycznej Dostawy Przetarg nieograniczony 256 000,00 zł III kwartał 2018 
11. Usługi pocztowe Usługi Procedura w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp na usługi społeczne 2 300 000,00 zł III kwartał 2018 
12. Usługi transmisji danych  Usługi Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł III kwartał 2018 
13. Remont pomieszczeń biurowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł III kwartał 2018
Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Joanna Klimkowska
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 30.01.2020 14:38
Aktualizacja informacji: 21.02.2020 11:43
Sprawdź historię zmian