Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne

Odpowiedzi na zapytania

08.12.2020
wraz z modyfikacją szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz projektu umowy dot. postępowania na Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla OOW NFZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa obudowy serwerów kasetowych

08.12.2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy : postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę obudowy serwerów kasetowych wraz z instalacją i konfiguracją dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ - zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

03.12.2020
"ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH DLA OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W 2021 ROKU”

Zapytanie ofertowe

15.09.2020
Świadczenie usługi w postaci aprobaty pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej skierowań dzieci i dorosłych dla OOW NFZ w 2021r.