Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

03.09.2019
Przebudowa sanitariatów i modernizacja pionów kanalizacyjnych w budynku DOW NFZ we Wrocławiu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - informacja o udzieleniu zamówienia

06.12.2018
„Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019r.”

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi

27.11.2018
w postaci aprobaty pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej skierowań dzieci i dorosłych dla Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019r.