Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Dostępność

Kontakt do koordynatora dostępności w Opolskim OW NFZ

Paweł Fudala

e-mail:  (w temacie wiadomości proszę podać: DOSTĘPNOŚĆ)
telefon: 77 40 20 135

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Opolski OW NFZ
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez Opolski OW NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Opolskiego OW NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne w Opolskim OW NFZ, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Pobierz Wniosek o zapewnienie dostępności

Złóż wniosek:

  • e-mailem na adres: z dopiskiem "Dostępność"
  • listownie na adres: ul. Ozimska 72A, 45-310 Opole

Powinniśmy zrealizować wniosek do 14 dni od jego złożenia. Poinformujemy Cię, jeżeli:

  • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
  • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

Postawa prawna

  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1063).