Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Zamówienia publiczne ponizej 30 tys. euro

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania:Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza skrzydło „B”

Modernizacja przepompowni ścieków deszczowych wraz z wymianą pompy znajdującej się na terenie siedziby Podkarpackiego OW NFZ

Wykonanie usług serwisowych dla Systemu Zarządzania Tożsamością opartego na oprogramowaniu NetIQ Identity Manager dla POW NFZ

Zakup komputerów przenośnych dla Narodowego Funduszu Zdrowia Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego z siedzibą w Rzeszowie

Wykonywanie usług serwisowych polegających na podniesieniu wersji systemu i opiece serwisowej Zarządzania Tożsamością

Zakup drukarek laserowych, skanerów, drukarek etykiet i czytników kodów

Zakup komputerów przenośnych