Biuletyn Informacji Publicznej Zachodniopomorskiego OW NFZ

Uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w trybach określonych ustawą z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne są na:
PLATFORMA ZAKUPOWA eZAMAWIAJĄCY
Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia Publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenie usługi wsparcia technicznego Enforcive

26-11-2020

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na odnowienie licencji i przedłużenieusługiwsparcia technicznego dla oprogramowania Enforcive.

Załączniki:
1.Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (PDF)
2.Formularz oferty(załączniknr 1 do Zaproszenia) (WORD)
3.Wzór umowy (załączniknr 2 do Zaproszenia) (PDF)
4.Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (PDF)
5.Wzór umowy o zachowaniu poufności(PDF)
6.Klauzula informacyjna dla informacyjna dla Kontrahentów (PDF)

Podmiot publikujący: Zachodniopomorski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Informatyki
Publikujący informację: Marta Siłakowska
Publikacja informacji: 26.11.2020 08:18
Aktualizacja informacji: 26.11.2020 11:20
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności