Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 70/2005

10-10-2005

Zarządzenie Nr 70/2005
z dnia 7 października 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006 i lata następne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Szczegółowe warunki postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2006 i lata następne, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 4/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych warunków postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2005".

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 10.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.10.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności