Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.7.2017

03.03.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.3.2017

03.03.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.4.2017

23.02.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.30.2016

15.02.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.1.2017

13.02.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.2.2017

08.02.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty