Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.6.2017

14.04.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.11.2017

10.04.2017
Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.9.2017

06.04.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.8.2017

22.03.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.27.2016

10.03.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.7.2017

03.03.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty