Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.28.2016

16.12.2016
Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami Wojewódzkimi NFZ siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.18.2016

14.12.2016
Usługi serwisowe dla macierzy HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.17.2016

14.12.2016
Usługi serwisowe oprogramowania dla środowiska serwerów HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.19.2016

13.12.2016
Usługi serwisowe sprzętu dla środowiska serwerów HPE wraz z osprzętem w oddziałach wojewódzkich NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.23.2016

02.12.2016
Tłumaczenia językowe na potrzeby komórek organizacyjnych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.22.2016

25.11.2016
Modernizacja i zwiększenie bezpieczeństwa sieci LAN.