Aktualności

Aktualności Centrali

Przerwa serwisowa

31.03.2016
Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w poniedziałek 4 kwietnia 2016 r. w godzinach 19:00-21:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ...

Komunikat DGL

23.03.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat dla świadczeniodawców

17.03.2016
Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), dotyczący progowej wartości wskaźnika wykonania badań diagnostycznych (WWBDp) za II półrocze 2015 r.

Słowniki

09.03.2016
Słownik produktów handlowych w.241 (programy lekowe i chemioterapia)

Komunikat DI

07.03.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że na środowisku testowym oraz produkcyjnym udostępnione zostały usługi sieciowe w wersji 3.0, w ramach których dodatkowo umożliwiono...

Słowniki

01.03.2016
Słownik produktów handlowych w.240 (chemioterapia)