Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

23.05.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

13.05.2016
Na podstawie art.311c ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)...

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

13.05.2016
Na podstawie art.311c ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)...

Słowniki

10.05.2016
Słownik produktów handlowych w.245 (chemioterapia)

Słowniki

09.05.2016
Słownik produktów handlowych w.244 (chemioterapia, programy lekowe)

Przerwa serwisowa

06.05.2016
Informujemy, że z uwagi na konieczność wykonania prac konserwacyjnych w systemach informatycznych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniach 6 maja od godziny 17:00 do dnia 8 maja do godziny 24:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie...