Aktualności

Aktualności Centrali

Pilotaż programu E-STETOSKOP II

10.02.2022
4 lutego br. uruchomiony został nabór placówek POZ do pilotażowego programu w zakresie wykorzystania elektronicznych stetoskopów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorców zakażonych wirusem SARS-CoV-2.

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

01.02.2022
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.

Komunikat DGL

31.01.2022
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do listopada 2021 r.

Raport refundacyjny

31.01.2022
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i pozostałych parametrów określonych w ustawie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów med. za okres styczeń-listopad 2021 r.

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

31.01.2022
Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący zmian na środowisku testowym systemu eZWM