Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

17.06.2011
Komunikat DSOZ dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Komunikat DSOZ

16.06.2011
Komunikat w sprawie zasad wyliczania czasu trwania hospitalizacji w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień

Komunikat DSOZ

01.04.2011
Informacja dotycząca zasad sprawozdawania hospitalizacji, podczas której zastosowano u pacjenta radioterapię i chemioterapię.

Informacja dotycząca zasad sprawozdawania świadczeń

31.01.2011
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż sprawozdawanie świadczeń rozliczanych w roku 2014 i latach następnych odbywać się powinno na zasadach określonych w...

Komunikat DSOZ

11.12.2010
Zasady sprawozdawania hospitalizacji osób skierowanych sądownie do leczenia w zakładach psychiatrycznych oraz w zakładach leczenia odwykowego.

Komunikat DSOZ

09.02.2010
Rozliczanie sesji psychoterapeutycznych