Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla pacjenta

27.03.2015
Pamiętaj, że recepty wystawione przez lekarza lub felczera nie są ważne bezterminowo...

Komunikat dla pacjentów i świadczeniodawców dotyczący wpisów na listy oczekujących

05.03.2015
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na listach oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy.

Wybór oddziału wojewódzkiego NFZ

27.02.2015
Wybór oddziału wojewódzkiego NFZ po 1 maja 2015 r. przez osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne...

Leczenie poza granicami kraju - Informacje dla pacjenta

17.11.2014
Informacje o leczeniu poza granicami kraju

Leczenie poza granicami kraju

17.11.2014
Informacje o leczeniu poza granicami kraju - Wzór wniosku do Dyrektora OW NFZ lub Prezesa NFZ

Leczenie poza granicami kraju

17.11.2014
Informacje o leczeniu poza granicami kraju - Wzór wniosku do Prezesa NFZ