Aktualności

Aktualności Centrali

Zaproszenie do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016

26.08.2016
W imieniu organizatora - Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę Alergie i POChP - Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca placówki medyczne do włączenia się w akcję Dni Spirometrii 2016 poprzez organizację badań spirometrycznych w dniach 12-17.09.2016

Komunikat DGL

24.08.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat DSOZ

16.08.2016
Komunikat w sprawie realizacji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek gabinetów zabiegowych i punktów szczepień w podstawowej opiece zdrowotnej

Przerwa serwisowa

12.08.2016
Z uwagi na prace konserwacyjne w Centrali NFZ nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych...

Przerwa serwisowa

10.08.2016
Z uwagi na prace konserwacyjne w Centrali NFZ mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemów informatycznych...

Komunikat DSOZ

01.08.2016
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej przypomina o wprowadzeniu współczynnika 1,2 w rodzajach leczenie szpitalne oraz leczenie stomatologiczne dla świadczeń udzielanych od 1 lipca 2016 roku