Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla Świadczeniodawców

29.06.2016
Komunikat w sprawie nowych wartości przekazywanych w ramach komunikatu SWIAD

Komunikat DGL

23.06.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat DGL

21.06.2016
Centrala NFZ publikuje informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych...

Komunikat dla świadczeniodawców

17.06.2016
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat DI

06.06.2016
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że 12.06.2016 r. zostanie udostępniona nowa wersja usług sieciowych (WebService) dla systemu Kolejek Centralnych (AP-KOLCE). W związku z aktualizacją około godziny 22 mogą nastąpić utrudnia w działaniu systemu...

Komunikat AOTMiT

06.06.2016
W związku z realizacją przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustawowego zadania polegającego na opracowywaniu zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów...