Aktualności

Aktualności Centrali

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 PL CM w wersji 5.72

06.09.2023
Komunikat dla Świadczeniodawców

Ważne zmiany w budżecie NFZ. Fundusz zapłaci za nadwykonania i nielimity

Ważne!
04.09.2023
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał właśnie zarządzenie, które zmienia tegoroczny plan finansowy Funduszu. Budżet NFZ zwiększył się o 3 miliardy złotych. Środki te pozwolą na sfinansowanie nadwykonań m.in. w stomatologii i endoprotezoplastyce.

Komunikat dla twórców oprogramowania

01.09.2023
Zmiana komunikatu xml GSL_Pub - przekazywanie dodatkowej struktury numerów telefonów w postaci listy n-elementów w Informatorze Gdzie się Leczyć

Rekrutacja do szkolenia e-learningowego dotyczącego ICD-11

31.08.2023
Rozpoczęła się rekrutacja do szkolenia e-learningowego mającego na celu wstępne zapoznanie się  z ICD-11 (jedenastą rewizją Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych), która ma zastąpić w przyszłości obecnie stosowaną klasyfikację ICD-10

Komunikat dla świadczeniodawców

31.08.2023
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

29.08.2023
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.