Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

26.06.2023
publikacja słownika rodzajów dokumentów dla eZWM

Komunikat dla świadczeniodawców

23.06.2023
Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r.

Komunikat dla świadczeniodawców – rehabilitacja lecznicza

23.06.2023
Od dnia 1 lipca 2023 r. produkty rozliczeniowe dopuszczające realizację świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych zostają wyłączone z możliwości sprawozdawania we wszystkich zakresach rehabilitacji leczniczej.

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

20.06.2023
Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania - wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 lipca 2023 r.

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

15.06.2023
Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji.

Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania

06.06.2023
Komunikat dla świadczeniodawców oraz dostawców oprogramowania dotyczący systemu Ankiety Medyczne Rejestr Ankiet Udarowych i Trombektomii.