Aktualności

Aktualności Centrali

Wyższe wpływy ze składki zdrowotnej. NFZ zmienia plan finansowy

Ważne!
24.05.2023
Do budżetu NFZ trafi blisko 4,8 mld zł dodatkowych środków. Głównie dzięki wyższym wpływom ze składki zdrowotnej. Fundusz chce przeznaczyć te pieniądze m.in. na świadczenia onkologiczne związane z wejściem w życie Krajowej Sieci Onkologicznej.

Komunikat dla Świadczeniodawców i twórców oprogramowania

04.05.2023
Komunikat dla Świadczeniodawców i twórców oprogramowania – dokumentacja dla usług publicznych CBWiD

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

02.05.2023
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

28.04.2023
Ważne elementy SWIAD-a przy sprawozdawaniu grup w stomatologii

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania - wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

28.04.2023
Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania -wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

28.04.2023
Komunikat w sprawie stosowania współczynników korygujących rozliczaną krotność (KODY SPECJALNEGO ROZLICZENIA)