Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DLU/94/19 – zakończenie naboru

23.09.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Ogłoszenie nr CUW-P/93/19 – zakończenie naboru

19.09.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Centrum Usług Wspólnych (Centrum Udostępniania Danych Osobowych) w Płocku

Ogłoszenie nr CUW-R/92/19 – zakończenie naboru

19.09.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Centrum Usług Wspólnych (Centrum Udostępniania Danych Osobowych) w Radomiu

Ogłoszenie nr DOSSW/91/19 – zakończenie naboru

17.09.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Obsługi Świadczeniobiorców, Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Ogłoszenie nr DRR/90/19 – zakończenie naboru

12.09.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Refundacji i Rozliczeń w Wydziale Gospodarki Lekami

Ogłoszenie nr DZWM/89/19 – w toku

12.09.2019
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców