Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1532) Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszcza wykaz podmiotów leczniczych, wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach.

 

Do pobrania:

Wykaz podmiotów z dnia 26.02.2020 r. (dodano profil w poz. 12 i 3 profile w poz. 25)

Wykaz podmiotów z dnia 2.01.2020 r. (dodano profil w poz. 9)

Wykaz podmiotów z dnia 30.09.2019 r. (dodano profil w poz. 34)

Wykaz podmiotów z dnia 3.09.2019 r. (dodano poz. 47)

Wykaz podmiotów z dnia 24.06.2019 r. (dodano profil w poz. 28 i poz. od 41 do 46)

Wykaz podmiotów z dnia 17.04.2019 r. (dodano poz. 39 i 40, dodano profile w poz. 6 i 32, skorygowano nazwę komórki organizacyjnej w poz. 32)

Wykaz podmiotów z dnia 12.02.2019 r. (dodano poz. 38, dodano profile w poz. 36 i 37)

Wykaz podmiotów z dnia 11.01.2019 r. (dodano poz. 36 i 37, profile w poz. 35, skorygowano dane podmiotu w poz. 34)

Wykaz podmiotów z dnia 26.11.2018 r. (dodano poz. od 32 do 35)

Wykaz podmiotów z dnia 14.11.2018 r. (dodano poz. 30 i 31)

Wykaz podmiotów z dnia 26.10.2018 r. (dodano poz. 28 i 29, dodano profil w poz. 1 i 4)

Wykaz podmiotów z dnia 15.10.2018 r. (dodano poz. od 19 do 27)

Wykaz podmiotów

 

 

Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Mazowieckiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kalinowski
Publikacja informacji: 03.10.2018 12:06
Aktualizacja informacji: 26.02.2020 11:56
Sprawdź historię zmian