Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Dostępność

Kontakt:

Agnieszka Modrzejewska

tel.: 22 279 79 36

 

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim w Warszawie, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Pobierz Wniosek o zapewnienie dostępności

Złóż wniosek:

  • e-mailem na adres:
  • listownie na adres: ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Powinniśmy zrealizować wniosek do 14 dni od jego złożenia. Poinformujemy Cię, jeżeli:

  • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
  • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

 

Postawa prawna

  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062 z późn. zm.)
Podmiot publikujący: Mazowiecki OW NFZ
Autor informacji: Agnieszka Modrzejewska
Publikujący informację: Sylwia Biczyńska vel Bicz
Publikacja informacji: 20.01.2022 09:08
Aktualizacja informacji: 25.11.2022 15:24
Sprawdź historię zmian