Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DLA/11/20 – w toku

24.01.2020
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Lecznictwa Ambulatoryjnego w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie nr DUS/10/20 – zakończenie naboru

24.01.2020
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Uprawnień Świadczeniobiorców w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Ogłoszenie nr DAiPS/9/20 – zakończenie naboru

22.01.2020
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Analiz i Planowania Świadczeń w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie nr DMS/8/20 – w toku

22.01.2020
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista w Dziale Monitorowania Sprawozdawczości w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej II

Ogłoszenie nr SW/7/20 – w toku

22.01.2020
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Młodszy Specjalista w Sekcji Windykacji w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości

Ogłoszenie nr SW/6/20 – w toku

22.01.2020
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Sekcji Windykacji w Dziale Księgowości Ogólnej i Sprawozdawczości w Wydziale Księgowości