Biuletyn Informacji Publicznej Mazowieckiego OW NFZ

Oferty pracy

Ogłoszenie nr DO/27/18 – zakończenie naboru

16.02.2018
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Organizacyjnym w Wydziale Organizacyjnym

Ogłoszenie nr DZPK/25/18 – zakończenie naboru

14.02.2018
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Referent w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli w Wydziale Kontroli

Ogłoszenie nr DLU/24/18 – zakończenie naboru

13.02.2018
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale ds. Służb Mundurowych

Ogłoszenie nr DOSSW/23/18 – zakończenie naboru

13.02.2018
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Obsługi Świadczeniobiorców, Skarg i Wniosków w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Ogłoszenie nr DZWM/22/18 – zakończenie naboru

13.02.2018
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista w Dziale Zaopatrzenia w Wyroby Medyczne w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

Ogłoszenie nr WI/21/18 – zakończenie naboru

13.02.2018
Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko: Administrator Systemów Informatycznych w Wydziale Informatyki