Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. złotych

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania: Remont budynku i przebudowa z remontem wentylacji mechanicznej wraz z niezbędnymi rozwiązaniami technicznymi w ramach ograniczenia negatywnego działania wód gruntowych na budynek siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Śliż
Publikacja informacji: 18.11.2021 10:11
Aktualizacja informacji: 09.12.2021 12:58
Sprawdź historię zmian