Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. złotych

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji zadania: Remont budynku i przebudowa z remontem wentylacji mechanicznej wraz z niezbędnymi rozwiązaniami technicznymi w ramach ograniczenia negatywnego działania wód gruntowych na budynek siedziby Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8