Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Rekrutacja

Ogłoszenie DK/20/54 (Centrala NFZ) - w toku

23.03.2020
Młodszy specjalista w Departamencie Kontroli Terenowego Wydziału Kontroli X w Białymstoku/Sekcja ds. zarządzania procesem kontroli (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 8/2020 - w toku

25.02.2020
Starszy referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej/Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 7/2020 - zakończenie naboru

19.02.2020
Młodszy specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej/Dział Kontraktowania Świadczeń

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 6/2020 - zakończenie naboru

12.02.2020
Specjalista w Wydziale ds. Służb Mundurowych/Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 5/2020 - zakończenie naboru

12.02.2020
Starszy Referent w Wydziale ds. Służb Mundurowych/Sekcja Świadczeń Opieki Zdrowotnej Służb Mundurowych i Ratownictwa Medycznego (umowa na zastępstwo)

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 4/2020 - zakończenie naboru

27.01.2020
Pełnomocnik ds. kontaktów zewnętrznych (samodzielne stanowisko w pionie Dyrektora Oddziału)