Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Informacje dla kandydatów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1793 ze zm.) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016,  poz. 1764 t.j. z późn. zm.), Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ poszukuje kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w NFZ.

Niezbędne informacje dla kandydatów:

 

Podmiot publikujący: Podlaski OW NFZ
Autor informacji: Wydział Kadr i Szkoleń
Publikujący informację: Małgorzata Jopich
Publikacja informacji: 24.05.2018 11:20
Aktualizacja informacji: 13.09.2019 10:26
Sprawdź historię zmian