Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego OW NFZ

Dostępność

O NFZ w Polskim Języku Migowym

O Narodowym Funduszu Zdrowia łatwym językiem

 

 

 

Pliki do pobrania

Kontakt do koordynatora dostępności w NFZ

Krzysztof Wyszyński

e-mail: 
telefon: 85 745 95 87

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
 • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne w lokalizacjach Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Złóż wniosek:

 • e-mailem na adres: 
 • listownie na adres: ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

Powinniśmy zrealizować wniosek do 14 dni od jego złożenia. Poinformujemy Cię, jeżeli:

 • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
 • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

Postawa prawna: 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz.U. 2022 poz. 2240).

 

Pliki do pobrania

Deklaracja dostępności

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Data publikacji strony internetowej: 2003-04-01.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji 2024-03-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się obrazki, które wymagają dodania bądź uściślenia opisów.

Na stronie internetowej znajdują się obrazki, które nie mają zwiększonego kontrastu dla osób słabowidzących.

Na stronie internetowej znajdują się pliki PDF zawierające skany dokumentów z podpisami osób upoważnionych. Dokumenty takie powinny zostać odczytane za pomocą oprogramowania OCR

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa:

Krzysztof Wyszyński, 

e-mail:

tel.: 85 745 95 87 (od 8:00 do 16:00 w dni robocze)

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do:

 • wystąpienia o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Co powinno zawierać żądanie:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 • dogodny sposób przedstawienia informacji.

NFZ powinien zrealizować żądanie do 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli nie jest to możliwe, poinformujemy Cię o możliwym terminie realizacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy otrzymasz odmowę realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Data aktualizacji: 2024-03-26.

„Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji 26.03.2024 r.”

Adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Podlaski OW NFZ, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

Budynek Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchową. Można do niego dojechać własnym samochodem lub środkami komunikacji publicznej – autobusami nr: 2, 5, 8, 21 i 28.

Za budynkiem jest parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Budynek ma dwa wejścia:

 • od ul. Pałacowej
 • od strony wjazdu na parking – z podjazdem dla wózków.

Po prawej stronie od wejścia do budynku od ul. Pałacowej jest winda, którą można dostać się na II, III i IV kondygnację. Na wprost są schody do sali obsługi. Przy tym wejściu znajduje się też punkt informacyjny.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą poruszać się po parterze – korytarz, sala obsługi klienta, kancelaria, toaleta.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępna jest pętla indukcyjna. Można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego online.

Adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Delegatura Podlaskiego OW NFZ, ul. Piłsudskiego 11A, 18-400 Łomża

Budynek Delegatury w Łomży Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Można do niej dojechać własnym samochodem lub środkami komunikacji publicznej – autobusami nr: 6, 8, 10, 11, 13 i 18.

Przed budynkiem od strony ul. Al. Piłsudskiego11/A jest parking Wojewódzkiego Szpitala w Łomży z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń Delegatury prowadzi wejście od ul. Piłsudskiego – przez taras przed budynkiem, na który można wejścia po schodkach lub wjechać podjazdem dla osób na wózkach.

W budynku nie ma toalety dla osób na wózkach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępna jest pętla indukcyjna. Można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego online.

Adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Delegatura Podlaskiego OW NFZ, ul. Ogińskiego 5C, 16-400 Suwałki

Budynek Delegatury w Suwałkach Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Suwałkach jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Można do niej dojechać własnym samochodem lub środkami komunikacji publicznej – autobusami nr: 2, 7, 10, 14 i 18.

Za budynkiem, po prawej stronie, od ulicy Młynarskiego i przed budynkiem, od strony ulicy Ogińskiego są parkingi z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń Delegatury prowadzi jedno wejście od ul. Ogińskiego. Po minięciu podestu, gdzie po lewej stronie jest stanowisko obsługi osób na wózkach są schody na wyższy poziom budynku. Po lewej stronie znajduje się schodołaz.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępna jest pętla indukcyjna. Można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego online.

Adres: Narodowy Fundusz Zdrowia, Delegatura Podlaskiego OW NFZ, ul. 11 Listopada 26, 17-300 Siemiatycze

Budynek Delegatury w Siemiatyczach Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Można do niej dojechać własnym samochodem lub środkami komunikacji publicznej – autobusem nr 2.

Za budynkiem od strony ulicy Szpitalnej jest parking z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń Delegatury prowadzą dwa wejścia:

 • pierwsze wejście (główne) od ul. 11 Listopada, po podjeździe dla wózków – po wejściu do budynku jest korytarz, po lewej stronie jest mały korytarz, który prowadzi do pomieszczeń delegatury;
 • drugie wejście od ul. Szpitalnej po schodach – do wejścia prowadzi również podjazd dla wózków – po wejściu do budynku znajduje się długi korytarz, po środku którego jest platforma dla wózków i dalej, na końcu korytarza po prawej stronie jest mały korytarz, który prowadzi do pomieszczeń delegatury.

W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępna jest pętla indukcyjna. Można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego online.

Adres: Terenowy Wydział Kontroli X, Departament Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, 15-004 Białystok ul. Sienkiewicza 42, II piętro

Do siedziby Terenowego Wydziału Kontroli X można dojechać własnym samochodem lub środkami komunikacji publicznej – autobusami nr: 2, 3, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 21, 100, 105, 108, 112.

Przed budynkiem wzdłuż ul. Sienkiewicza są miejsca parkingowe – płatne – Strefa Płatnego Parkowania Miasta Białystok – strefa B. Zerowa stawka opłaty za postój w SPP przysługuje dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne lub przywożące osoby niepełnosprawne, pod warunkiem umieszczenia karty parkingowej osoby niepełnosprawnej za przednią szybą pojazdu.

Wejście do budynku jest możliwe po wcześniejszym umówieniu i zaanonsowaniu się przez domofon (kontrola dostępu), otwarcie drzwi przez pracownika urzędu.

Po prawej stronie korytarza jest winda, którą można dostać się na drugie piętro, na którym po lewej stronie jest wejście do pomieszczeń Terenowego Wydziału Kontroli.

W budynku nie ma toalety dla osób na wózkach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Dostępna jest pętla indukcyjna. Można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego online.

Podmiot publikujący: POW NFZ
Autor informacji: Wydział Obsługi Klientów
Publikujący informację: Piotr Woroniecki
Wytworzenie informacji: 21.12.2021
Publikacja informacji: 21.12.2021 13:24
Aktualizacja informacji: 27.03.2024 11:52
Sprawdź historię zmian