Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego OW NFZ

Władze Oddziału NFZ

Dyrektor DOW NFZ: Łukasz Sendecki

Zastępca Dyrektora ds Medycznych: Katarzyna Popek

Zastępca Dyrektora ds Ekonomiczno-Finansowych: Jerzy Pilarski

Zastępca Dyrektora ds Służb Mundurowych: Tadeusz Pławiak

Skład Rady Dolnośląskiego Oddziału  Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

Andrzej Otręba – przewodniczący Rady 
Michał Wołodźko – wiceprzewodniczący Rady 
Wojciech Iwanowski – sekretarz Rady 
Piotr Kuźniak – członek Rady
Iwona Drelichowska-Stopa – członek Rady
Marzena Dziedziak – członek Rady
Roman Potocki – członek Rady
Marek Woron – członek Rady
Dariusz Wesołowski – członek Rady