Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego OW NFZ

Dostępność

Pliki do pobrania

Koordynator dostępności: Joanna Mierzwińska

e-mail: dostepnosc@nfz-wroclaw.pl

telefon: 71 79 79 133 

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia
  • sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewniania przez NFZ dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
  • monitorowanie działalności NFZ w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
     

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  (Dz.U. z 2019 r., poz. 848) 

 

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Pobierz Wniosek o zapewnienie dostępności

Złóż wniosek:

  • e-mailem na adres: 
  • listownie na adres: ul. gen. Romualda Traugutta 55, 50-416 Wrocław

Powinniśmy zrealizować wniosek do 14 dni od jego złożenia. Poinformujemy Cię, jeżeli:

  • nie będzie to możliwe – podamy przyczyny i wskażemy nowy termin
  • nie będziemy mogli zapewnić dostępności zgodnie z wnioskiem – zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

Postawa prawna

  • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1063).