Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, które przedstawiły akty o połączeniu

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia poniżej prezentuje wykaz podmiotów leczniczych, które, zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przedstawiły akty o połączeniu.

 

Podmiot publikujący: Dolnośląski OW NFZ
Autor informacji: Andrzej Oćwieja
Publikujący informację: Pawel Klauza
Publikacja informacji: 26.06.2017 15:18
Aktualizacja informacji: 26.06.2017 15:18
Sprawdź historię zmian