Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 28/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 28/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Procedury postępowania w zakresie tworzenia planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu...

Zarządzenie nr 27/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 27/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie gromadzenia w Narodowym Funduszu Zdrowia danych z zestawień składek na ubezpieczenie zdrowotne, przesyłanych przez płatników składek w formie elektronicznej...

Zarządzenie nr 26/2005

10.05.2005
Zarządzenie nr 26/2005 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 marca 2005 r. zmieniające zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do przedłużenia...

Zarządzenie Nr 26/2004

02.03.2005
Zarządzenie Nr 26/2004 z dnia 13 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 25/2004

02.03.2005
Zarządzenie Nr 25/2004 z dnia 13 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki...

Zarządzenie Nr 24/2004

02.03.2005
Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 13 października 2004 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia „Informacji o warunkach zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna”...