Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 66/2005

05.10.2005
Zarządzenie Nr 66/2005 z dnia 27 września 2005 r. w sprawie: przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Zasad potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia".

Zarządzenie Nr 65/2005

05.10.2005
Zarządzenie Nr 65/2005 z dnia 22 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w...

Zarządzenie Nr 64/2005

05.10.2005
Zarządzenie Nr 64/2005 z dnia 22 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:...

Zarządzenie Nr 63/2005

05.10.2005
Zarządzenie Nr 63/2005 z dnia 22 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zatwierdzenia do realizacji programu zdrowotnego pt "Program wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej, skoordynowanej i ciągłej pomocy dziecku...

Zarządzenie Nr 62/2005

05.10.2005
Zarządzenie Nr 62/2005 z dnia 22 września 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające Zarządzenie nr 25/2005 z dnia 3 marca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia zasad wydawania i wymiany legitymacji służbowej...

Zarządzenie Nr 60/2005

22.09.2005
Zarządzenie Nr 60/2005 z dnia 19 września 2005 r.Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia "Jednolitego sposobu realizacji ustawowych zadań NFZ w zakresie planowania, przygotowywania i...