Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 156/2021/DSOZ

24.09.2021
w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Zarządzenie Nr 155/2021/DSOZ

24.09.2021
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Zarządzenie Nr 154/2021/DI

21.09.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 152/2021/DSOZ

13.09.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 162/2020/DGL - tekst ujednolicony

09.09.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Zarządzenie Nr 72/2021/DGL - tekst ujednolicony

07.09.2021
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.