Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 50/2005

03.08.2005
Zarządzenie Nr 50/2005 z dnia 28 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie Nr 10/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w...

Zarządzenie Nr 49/2005

26.07.2005
Zarządzenie Nr 49/2005 z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniające zarządzenie nr 8/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie...

Zarządzenie Nr 46/2005

21.07.2005
Zarządzenie Nr 46/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uchylenia § 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 5/2005 z dnia 17 stycznia 2005 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie połączenia niektórych komórek...

Zarządzenie Nr 47/2005

21.07.2005
Zarządzenie Nr 47/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie trybu i sposobu rozpatrywania zażaleń składanych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na czynności dyrektora wojewódzkiego oddziału Funduszu dotyczące...

Zarządzenie Nr 41/2005

05.07.2005
Zarządzenie Nr 41/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia procentowego wskaźnika lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, których ordynacja lekarska podlega kontroli w roku 2005.

Zarządzenie Nr 42/2005

04.07.2005
Zarządzenie Nr 42/2005 z dnia 4 lipca 2005 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wprowadzenia do stosowania w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia "Zakładowej instrukcji obiegu dowodów księgowych".