Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.39.2017

06.12.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.35.2017

06.12.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.24.2017

01.12.2017
Subskrypcja oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych HP Data Protector bądź rozwiązanie równoważne

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.41.2017

23.11.2017
Informacja o wyborze oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.36.2017

22.11.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o zamówieniu - BAG.261.1.29.2017

21.11.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.