Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-4/14

20.02.2014
Druk i dostawa materiałów promocyjnych i edukacyjnych.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-74/13

17.02.2014
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników placówek medycznych mających podpisany kontrakt z NFZ....

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-1/14

12.02.2014
Powtarzający się zakup paliw (PB 95, PB 98) do samochodów służbowych eksploatowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, realizowany w systemie flotowym

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-70/13

28.01.2014
Świadczenie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa EMC NetWorker.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-71/13

27.01.2014
Wsparcie techniczne w trybie 24/7/365 dla macierzy dyskowych VMAX.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-69/13

22.01.2014
Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu systemowego "Akademia NFZ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki....