Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-8/14

18.04.2014
Rezerwacja, zakup i dostarczanie do siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów kolejowych na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611- 6/14

08.04.2014
Połączenie Centrali NFZ z Oddziałami NFZ i kolokacją, zapasową siecią rozległą WAN oraz zapewnienie dostępu do Internetu

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-73/13

04.04.2014
Wykonanie pilotażowego projektu mapy procesów Narodowego Funduszu Zdrowia i optymalizacji wybranych pięciu procesów, który jest realizowany w ramach I etapu projektu budowy i optymalizacji mapy procesów w NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-7/14

03.04.2014
Usługa dostępu do kodowanego internetowego Codziennego Serwisu Informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej dla Centrali NFZ i Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-5/14

14.03.2014
Usługi serwisowe serwera bazodanowego opartego o platformę POWER.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-3/14

21.02.2014
Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych.