Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-31/14

24.09.2014
Rozbudowa środowiska do wykonywania kopii zapasowych centralnych serwerów bazodanowych....

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-27/14

18.09.2014
Druk i dystrybucja zestawów o prawach dziecka jako pacjenta oraz książki Zrozumieć Prawa Pacjenta.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-26/14

29.08.2014
Rozbudowa środowiska macierzy dyskowych EMC.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-19/14

27.08.2014
Usługa badania ilościowo - jakościowego na potrzeby ewaluacji Identyfikacja czynników wpływających na skuteczność polityki informacyjnej płatnika w stosunku do świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-23/14

18.08.2014
Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku z organizacją szkoleń w ramach projektu systemowego "Akademia NFZ", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. ZAMÓWIENIE UDZIELANE W...

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-25/14

07.08.2014
Wykonywanie tłumaczeń językowych na potrzeby Centrali NFZ.