Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia publiczne

Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań dostępne są na platformie zakupowej pod adresem: https://nfz.ezamawiajacy.pl,  w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowań prowadzonych na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-18/14

26.05.2014
Usługa wsparcia technicznego dla systemu HP ArcSight.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-14/14

14.05.2014
Dostawa urządzeń sieciowych wraz z serwerami zarządzającymi dla wydzielonej podsieci POIN.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-12/14

14.05.2014
Usługi utrzymania (maintenance) dla licencji SAP Business Objects zakupionych przez Centralę i OW NFZ.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.05.2014
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynkach przy ul. Grójeckiej 186 oraz ul....

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-11/14

08.05.2014
Wykonanie i dostawa kart plastikowych z nadrukiem Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ogłoszenie o zamówieniu - AZP-2611-13/14

06.05.2014
Dostawa serwerów do modernizacji środowiska produkcyjnego....