Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

22.02.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania danych w elemencie personel-real i calk-personel-real (dotyczy komunikatu SWIAD)

Komunikat w sprawie sprawozdawania komunikatem XML SWIAD danych o wykonanych zalecanych szczepieniach ochronnych w aptekach.

19.12.2023
doprecyzowanie opisu atrybutu komunikatu XML SWIAD (bez zmiany wersji komunikatu)

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

28.04.2023
Ważne elementy SWIAD-a przy sprawozdawaniu grup w stomatologii

Komunikat dla świadczeniodawców

21.04.2023
Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania.

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

12.04.2023
Komunikat w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

09.02.2023
Komunikat w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML.