Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja prasowa

14.07.2005
Informacja prasowa w sprawie bieżącej sytuacji finansowej NFZ

Informacja prasowa

07.07.2005
Informacja prasowa w sprawie leczenia immunosupresyjnego pacjentów po przeszczepach w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy

Komunikat

07.07.2005
Komunikat w sprawie spotkania Rady Programów Terapeutycznych.

Komunikat

06.07.2005
Komunikat w sprawie leczenia immunosupresyjnego

Komunikat

30.06.2005
Komunikat w sprawie zakończenia negocjacji dotyczących projektu ogólnych warunków umów na świadczenia zdrowotne na rok 2006

Informacja dla ubezpieczonych

30.06.2005
Informacja dla ubezpieczonych wyjeżdżających do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.