Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikatu dla świadczeniodawców

06.07.2018
W wersji 5.38. słownika ICD-9 CM wprowadzono zmiany wynikające z treści zapisów Zarządzenia Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju...

Komunikat dla świadczeniodawców

06.07.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w module „statystyka JGP” udostępnione zostały dane za 2017 r. Udostępniono dodatkowo dane dla świadczeń z katalogów: 1c – katalog świadczeń do sumowania oraz 1d – katalog radioterapii za lata...

Komunikat DEF

05.07.2018
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DGL

05.07.2018
Centrala NFZ podaje do wiadomości informację o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań jednostkowych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz jednostkowych wyrobów medycznych wraz z podaniem...