Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DGL

05.10.2020
Komunikat dotyczący średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii za okres od stycznia 2018 r. do lipca 2020 r.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego

02.10.2020
Od 6 października br. Narodowy Fundusz Zdrowia będzie przyjmował wnioski o przedłużenie okresu rozliczeniowego w umowach na udzielanie świadczeń medycznych.

Nowy Dyrektor zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

02.10.2020
Od 2 października pełniącym obowiązki dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ jest Agnieszka Pietraszewska-Macheta.

Komunikat dla świadczeniodawców

17.09.2020
Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP - ChUK

11.09.2020
aktualizacja funkcjonalności związanych z wymianą danych między systemami informatycznymi świadczeniodawców a Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP)

Komunikat dla świadczeniodawców

11.09.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania daty ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności