Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat AOTMiT o badaniu ankietowym skierowanym do świadczeniodawców

13.12.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w dniu 14 grudnia br. na ogólny adres e-mail podmiotów leczniczych zostanie ponownie rozesłana ankieta.

Komunikat dla świadczeniodawców

11.12.2017
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zaktualizowana została dokumentacja systemu obsługi procesu koordynowanej opieki nad pacjentem (AP-PKUŚ).

Komunikat DEF

07.12.2017
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

Komunikat DGL

01.12.2017
W związku z Zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r. dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu szpitali ogólnopolskich, szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych...

Komunikat DGL

01.12.2017
Słownik produktów handlowych w.266

Komunikat dla świadczeniodawców

28.11.2017
w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących