Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

17.09.2020
Komunikat w sprawie słownika świadczeń podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie SIMP - ChUK

11.09.2020
aktualizacja funkcjonalności związanych z wymianą danych między systemami informatycznymi świadczeniodawców a Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP)

Komunikat dla świadczeniodawców

11.09.2020
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania daty ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe dotyczące orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Komunikat dla świadczeniodawców POZ

10.09.2020
Komunikat Centrum e-Zdrowia dot. zlecania badań na obecność COVID w gabinet.gov.pl

Komunikat dla świadczeniodawców

08.09.2020
Komunikat dotyczący listy oczekujących na świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej

Komunikat DEF

08.09.2020
Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.